Autoritatea Aeronautică Militară Națională publică un AIP (Aeronautical Information Publication) militar pentru România

8 min de citit

Autoritatea Aeronautică Militară Națională din România publică MIL AIP, versiunea militară a AIP-ului (Aeronautical Information Publication). Acesta este disponibil la http://aamn.ro/?page_id=70.

MIL AIP-ul pentru România este organizat în secțiunile GEN, ENR și AD, după cum urmează:

GEN

GEN 0

Prefata

GEN 0.1 Prefata
GEN 0.2 Inregistrarea amendamentelor
GEN 0.3 Inregistrarea suplimentelor
GEN 0.4 Checklist modificare pagini
GEN 0.5 Lista amendamentelor
GEN 0.6 Cuprins

GEN 1

Reglementari si reguli nationale

GEN 1.1 Autoritatea desemnata 05.04.2012
GEN 1.2 Intrarea, tranzitul si plecarea aeronavelor militare
GEN 1.3 Intrarea, tranzitul si plecarea pasagerilor si membrilor echipajelor
GEN 1.4 Intrarea, tranzitul si plecarea cargo
GEN 1.5 Instrumente, echipamente si documente de zbor 31.05.2012
GEN 1.6 Sumar al reglementarilor nationale si al acordurilor si conventiilor internationale
GEN 1.7 Diferentele fata de standardele OACI, practicile si procedurile recomandate

GEN 2

Tabele si coduri

GEN 2.1 Sisteme de masura, insemnele aeronavelor si zile nelucratoare
GEN 2.2 Abrevieri
GEN 2.3 Simboluri harti
GEN 2.4 Indicativele aerodromurilor militare
GEN 2.5 Tabel cu mijloacele aeronautice militare de navigatie
GEN 2.6 Tabela de conversie
GEN 2.7 Tabelele cu rasaritul si apusul soarelui 15.12.2011
GEN 2.8 Coduri NATO specifice

GEN 3

Servicii

GEN 3.1 Servicii de informare aeronautica
GEN 3.2 Harti aeronautice
GEN 3.3 Servicii de trafic aerian
GEN 3.4 Servicii de comunicatii
GEN 3.5 Serviciul meteorologic
GEN 3.6 Cautare si salvare

GEN 4

Tarife pentru aeroporturi si heliporturi militare si servicii de navigatie aeriana

GEN 4.1 Taxe aterizare si parcare pentru aeronavele civile care opereaza pe aerodromuri militare
GEN 4.2 Taxe pentru servicii de trafic aerian

ENR

ENR 0

Prefata

ENR 0.1 – 0.6 Prefata, cuprins

Reguli si proceduri generale

ENR 1.1 Reguli generale 31 May 2012
ENR 1.2 Reguli de zbor la vedere
ENR 1.3 Regulile zborului instrumental
ENR 1.4 Clasificarea spatiului aerian
ENR 1.5 Proceduri de asteptare, apropiere si plecare
ENR 1.6 Servicii si proceduri radar
ENR 1.7 Proceduri de calaj a altimetrului
ENR 1.8 Prodecuri suplimentare regionale
ENR 1.9 Managementul fluxului traficului aerian ATFM
ENR 1.10 Planificarea zborului
ENR 1.11 Adresarea mesajelor plan de zbor
ENR 1.12 Interceptarea aeronavelor civile
ENR 1.13 Aeronave supuse interventiilor ilicite
ENR 1.14 Incidente de aviatie
ENR 1.15 Zboruri la mica inaltime sau razante

ENR 2

Spatiul serviciilor de trafic aerian

ENR 2.1 Spatiul serviciilor de trafic aerian
ENR 2.2 Alte spatii aeriene reglementate

ENR 3

Rute militare

ENR 3.1 Lower routes OAT
ENR 3.2 Upper routes OAT

ENR 4

Mijloace si sisteme de radionavigatie

ENR 4.1 Mijloace de radionavigatie militare de ruta
ENR 4.2 Mijloace de radionavigatie militare pe aerodromuri MODIFICATE 05.2014
ENR 4.2 Mijloace de radionavigatie militare pe aerodromuri MODIFICATE02.2014
ENR 4.3 Sistemul satelitar de navigatie aeriana
ENR 4.4 Identificatorii punctelorde raport MODIFICAT02.2014
ENR 4.5 Sisteme luminoase aeronautice la sol pentru navigatia pe ruta

ENR 5

Avertismente pentru navigatie

ENR 5.1 Zone interzise, restrictionate si periculoase
ENR 5.2 Zone pentru exercitii militare si antrenament
ENR 5.3 Alte activitati de natura periculoasa
ENR 5.4 Obstacole pentru navigatia aeriana pe ruta
ENR 5.5 Activitati aeriene sportive si de agrement
ENR 5.6 Migratia pasarilor si zone cu fauna sensibila

ENR 6

Harti de ruta

ENR 6.0 Cuprins
ENR 6.1
ENR 6.2
ENR 6.3
ENR 6.4

Harti spatiu aerian

AD

AD 0

Cuprins

AD 0 Cuprins

AD 1

Aerodromuri si heliporturi – introducere

AD 1 Lista aerodromuri

AD 2

Aerodromuri militare

AD 2.1 LRBO
AD 2.2 LRCT
AD 2.3 LRFT
AD 2.4 LRBC
AD 2.5 LRCK
AD 2.6 LRCV
AD 2.7 LRTR

AD 3

Heliporturi militare

Printre atribuțiile AAMN se numără și certificarea și licențierea personalului militar, certificări și autorizări specifice, servicii de navigație aeriană, siguranță aeronautică, medicină aeronautică, și informare meteorologică.

Navigatie Aeriana

Servicii trafic aerian:

 • elaborare reglementari nationale privind traficul aerian;
 • elaborare proceduri de coordonare privind executarea zborurilor militare;
 • elaborarea conceptiei privind dirijarea zborurilor militare;
 • asigurarea fluxului de informatii necesar pentru siguranta, regularitatea si eficienta navigatiei aeriene la nivelul Fortelor Aeriene;
 • coordoneaza dezvoltarea conceptelor care privesc navigatia aeriana si a procedurilor de navigatie a aeronavelor militare in spatiu aerian;
 • asigura standardizarea si certificarea procedurilor de navigatie a aeronavelor militare;
 • participa la certificarea personalului aeronautic implicat in furnizarea serviciilor de trafic aerian;
 • colaboreaza cu agentiile si organismele civile si militare interne si internationale care asigura servicii de trafic aerian;
 • sprijina activitatile de elaborare a reglementarilor aeronautice nationale.

Informare aeronautica:

 • elaborare reglementari nationale si internationale privind informarea aeronautica;
 • elaborare documente de informare aeronautica;
 • elaborare proceduri operationale de informare aeronautica;
 • elaborare, actualizare si publicare MIL AIP.

Managementul spatiului aerian:

 • elaborare reglementari nationale privind spatiul aerian;
 • elaborare proceduri de coordonare privind proceduri de alocare pentru executarea zborurilor operationale;
 • echipamente pentru realizarea in sistem automatizat a managementului spatiului aerian;
 • asigurarea managementului spatiului aerian in FIR Bucuresti si alte zone delegate, in timp de pace, in situatii de criza sau la razboi.

Servituti aeronautice:

In scopul asigurarii sigurantei zborului sunt stabilite, in conformitate cu reglementarile specifice emise , zone supuse servitutilor de aeronautica aferente aerodromurilor si echipamentelor necesare asigurarii serviciilor de navigatie aeriana.

AAMN coordoneaza activitatea de reglementare si avizare in domeniul servitutiilor aeronautice pentru aerodromurile militare,  zonele aferente acestora si , in comun cu structuri similare din ministerul transporturilor, pentru aerodromurile sau aeroporturile utilizate in comun cu aviatia civila.

Siguranța Aeriană

Siguranta este starea in care riscurile asociate activitatilor aeronautice, in legatura directa cu operarea aeronavelor sau in sprijinul operarii aeronavelor, sunt reduse si controlate la un nivel acceptabil. Siguranta zborului reprezinta o cerinta obligatorie si, totodata, un criteriu de performanta fundamental pentru orice activitate aeronautica civila.

Siguranta zborului se realizeaza prin:

 • emiterea de reglementari specifice, inclusiv stabilirea obiectivelor de siguranta, precum si a nivelurilor de siguranta cerute sau minim acceptate;
 • asigurarea cadrului de implementare a reglementarilor, obiectivelor si nivelurilor de siguranta;
 • exercitarea functiei de supervizare a sigurantei zborului.

Autoritatea Aeronautica Militara Nationala (AAMN) are competente in urmatoarele domenii: organizarea spatiului aerian national, reglementarea activitatilor aeronautice militare, certificarea personalului aeronautic militar, a agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare, a tehnicii aeronautice de stat, a infrastructurii necesare desfasurarii activitatilor aeronautice militare, siguranta si supervizarea activitatilor aeronautice militare.

Autoritatea Aeronautica Militara Nationala are urmatoarele atributii specifice:

 • reglementeaza cadrul normativ si institutional pentru desfasurarea activitatilor aeronautice cu aeronave de stat;
 • asigura organizarea spatiului aerian national in colaborare cu Ministerul Transporturilor;
 • emite reglementari specifice pentru certificarea personalului aeronautic militar, a tehnicii aeronautice de stat, a infrastructurii si a agentilor aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare si supervizeaza respectarea acestora;
 • certifica personalul aeronautic militar si agentii aeronautici care desfasoara activitati aeronautice militare si asigura eliberarea, prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau revocarea documentelor de certificare;
 • certifica tehnica aeronautica de stat si infrastructura necesara desfasurarii activitatilor aeronautice militare;
 • emite reglementari specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie militare, privind siguranta si securitatea activitatilor aeronautice militare, actiunile de cautare-salvare pentru aeronavele de stat, servitutile aeronautice militare si stabilirea zonelor supuse servitutilor aeronautice militare, precum si pentru zonele de interes militar si supervizeaza respectarea acestora;
 • reglementeaza si asigura exercitarea activitatilor de registru in aviatia militara;
 • avizeaza efectuarea de lucrari, amplasarea de constructii, de echipamente si instalatii in zonele supuse servitutilor aeronautice militare sau in zonele de interes militar.

Servicii de Informare Meteorologică

Reglementarea asigurarii meteorologice a Fortelor Aeriene si a celorlalte institutii care opereaza aeronave de stat:

 1. elaborarea si actualizarea reglementarilor si normativelor in domeniul asigurarii meteorologice (manuale, metodologii, proceduri, coduri);
 1. elaborarea si actualizarea planurilor si conventiilor/protocoalelor de colaborare cu structurile similare din celelalte categorii de forte ale armatei, cu structurile din sistemul meteorologic national si din aviatia civila;
 • Sistemul Meteorologic Integrat National – SIMIN
 • Aplicatia NIMBUS – ROMATSA
 • Protocoale de colaborare
 1. elaborarea propunerilor privind continutul planurilor si programelor de invatamânt in domeniul meteorologic de la Academia Fortelor Aeriene si de la Scoala de Aplicatie a Fortelor Aeriene, avizarea acestora si perfectionarea bazei materiale a invatamântului meteorologic.
 • Manual de meteorologie aeronautica – in curs de elaborare
 • Manuale de meteorologie – deja publicate
 • Link-uri utile ( pentru pregatirea de specialitate si prognoza )

Istoric

Aurel Vlaicu a fost cel care a construit, la Arsenalul Armatei, primul avion al armatei romane. Primul zbor al acestuia a avut loc la 17 iunie 1910. In anul urmator, la scoala de zbor de la Chitila a avocatului Mihail Cerchez, au fost brevetati primii doi ofiteri romani ca aviatori: sublocotenentii Stefan Protopopescu si Gheorghe Negrescu.

Prima structura a aviatiei militare romane a fost Scoala de pilotaj de la Cotroceni, infiintata la 1 aprilie 1912 (primul comandant a fost maiorul Ion Macri).

Un an mai tarziu, in aprilie 1913, a aparut Legea pentru organizarea Aeronauticii Militare. Conform prevedilor acesteia, se infiinta Serviciul de aviatie, in cadrul Inspectoratului Geniului, care lua denumirea de Inspectoratul Geniului si al Aeronauticii. Tot prin aceasta lege se reglementau drepturile si obligatiile aviatorilor.

Urmatorul pas a fost constituirea Corpului de Aviatie (primul comandant a fost locotenent-colonelul Constantin Gavanescu). Aviatia militara devenea arma de sine statatoare.

In perioada interbelica, incepand cu 1 ianuarie 1924, aviatia s-a aflat in subordinea Inspectoratului General al Aeronauticii (primul inspector general a fost principele Carol de Hohenzollern). Timp de opt ani, Inspectoratul a sprijinit crearea unei industrii nationale aeronautice, si a intarit aviatiile militara si civila.

La 5 mai 1932 s-a infiintat, prin lege organica, Subsecretariatul de Stat al Aerului (primul titular a fost Radu Irimescu), cu scopul de a conduce, instrui si administra in mod unitar toate mijloacele aeriene nationale. Dintre realizarile acestei structuri se pot mentiona:

– Legea apararii pasive (28 martie 1933), prin care se prefigura sistemul de supraveghere aeriana din Romania;

– Decretul-lege asupra navigatiei aeriene (8 octombrie 1936), prin care se stabileau reguli obligatorii pentru toate aeronavele care supravegheau spatiul romanesc, obligatiile pilotilor privind regimul de zbor in spatiul aerian national, responsabilitatile autoritatilor administrative privind supravegherea unei aeronave care decola sau ateriza.

La 14 noiembrie 1936 a luat fiinta Ministerul Aerului si Marinei, cea mai inalta structura de autoritate pe care a format-o aviatia in istoria sa de un secol (primul care a detinut functia de ministru al aerului si marinei a fost Radu Irimescu). Ministerul a fost desfiintat la 14 septembrie 1940, revenindu-se la Subsecretariatul de stat al Aerului.

In anii comunismului, perioadele in care aviatia militara a activat independent au alternat cu cele in care a fost unificata cu artileria si rachetele antiaeriane si radiolocatia. Astfel, daca in primul deceniu postbelic, aviatia militara a activat in cadrul Comandamentului Fortelor Aeriene, la 12 septembrie 1956 a fost contopita cu celelalte arme amintite mai sus, formand Comandamentul Apararii Antiaeriene a Teritoriului (primul comandant a fost generalul Titus Lupescu).

La 3 noiembrie 1972 aviatia civila a trecut in subordinea Ministerului Fortelor Armate prin Comandamentul Apararii Antiaeriene a Teritoriului.

La 1 mai 1977 Comandamentul Aviatiei Militare a redevenit comandament de sine statator, in urma iesirii din subordinea C.A.A.T.-ului (primul comandant a fost generalul Aurel Niculescu). Cele doua comandament s-au reunificat in 1993, constituind Statul Major al Aviatiei si Apararii Antiaeiene (devenit, la 1 iunie 2000, Statul Major al Fortelor Aeriene).

Odata cu aderarea Romaniei la structurile Nord-Atlantice si europene, a aparut necesitatea dezvoltarii cadrului national de reglementare aeronautic militar, astfel incat acesta sa se inscrie in tendintele internationale. Aceste elemente au condus la infiintarea Autoritatii Aeronautice Militare Nationale in cadrul Ministerului Apararii Nationale. Actul de desemnare al Autoritatii Aeronautice Militare Nationale il constituie Legea 139/2011 care precizeaza ca “reglementarea in domeniul aeronautic militar pentru toti utilizatorii spatiului aerian care detin aeronave de stat romane sau straine este asigurata de catre autoritatea aeronautica militara nationala din cadrul Ministerului Apararii Nationale.”

Dezvoltarea aeronauticii militare in Romania precum si necesitatea cunoasterii pe plan international a rezultatelor si performantelor obtinute in acest domeniu nu puteau fi realizate fara ca Romania sa fie integrata in structurile si organizatiile aeronautice militare europene si NATO. In acest sens, AAMN a aderat la urmatoarele structuri/organizatii:

 • forumul european MAWA (Military Airworthiness Authorities). Acest lucru impune armonizarea politicii si practicilor nationale cu cele ale statelor membre MAWA, ceea ce conduce la transpunerea in legislatia aeronautica militara nationala a cerintelor aeronautice militare europene specifice privind certificarea de tip, proiectarea, productia si mentenanta aeronavelor de stat, instruirea si licentierea personalului tehnic-ingineresc de aviatie.
 • conferinta EUMAAC (European Military Aviation Airworthiness Conference).
 • comisia NATO pentru managementul traficului aerian (NATMC), organism specializat pentru asigurarea interfetei civil-militare a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord.
 • parteneriat activ in cadrul grupurilor de lucru NATO: AMC (ACO Meteorological and Oceanographical Conference), METOC (Military Committee Working Group) si ACOMEX (ACO METOC Data Exchange).

 

Despre autor